';

Dotacje

Layer
Layer
Layer
K7PV DOTACJE

Program
Mój prąd 4.0

Najnowsza edycja programu jest przeznaczona dla osób fizycznych, które wytwarzają w swoich instalacjach energię elektryczną na własny użytek. Dotacje mają obejmować instalacje o mocy od 2 do 10 kW i będą przyznawane na pokrycie kosztów poniesionych nawet od lutego 2020 r.

Zgodnie z założeniami o dofinansowanie mogą się starać:

 • prosumenci, którzy zdecydują się zmienić dotychczasowy system net-metering na nowy net-billing i nie skorzystali dotychczas z dofinansowania na swoją instalację fotowoltaiczną
 • osoby fizyczne, które założyły instalację fotowoltaiczną w nowym systemie net-billing
ZADZWOŃ
MAKSYMALNA KWOTA JAKĄ MOŻEMY OTRZYMAĆ TO 20 500 ZŁ

Grafika przedstawiająca poszczególne progi

Wszystkie szczegółowe informacje odnośnie wniosków i zasad znajdziecie Państwo klikając w przycisk poniżej.

ZOBACZ
K7PV DOTACJE

Program
Czyste powietrze

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy (pompy ciepła, klimatyzacja itp…) oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (ocieplenie dachu, wymiana drzwi i okien, ocieplenie dachu)

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
do 37 000 zł lub do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania. Warunkiem są odpowiednie progi dochodowe w przeliczeniu na mieszkańca domu (szczegóły dostępne są tu Program Czyste Powietrze – STOP Smog ). 

Jeśli masz jakieś pytania i wątpliwości skontaktuj się z nami, chętnie wszystko objaśnimy.

K7PV DOTACJE

Program
Agroenergia

Program skierowany do rolników. W 2022 r. możemy wyróżnić dwie części programu:

 1. mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące im magazyny energii
 2. biogazownie rolnicze oraz małe turbiny wodne

Założenia programu Agroenergia przewidują, że aby skorzystać z dofinansowań oferowanych w ramach projektu, należy:

 • posiadać status osoby fizycznej z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych. Co więcej, potencjalny beneficjent programu nie może nabyć użytków rolnych na chwilę przed złożeniem wniosku o udział w projekcie Agroenergia, gdyż ustawodawca wymaga by był on w posiadaniu gospodarstwa i prowadził je osobiście przez minimum rok przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła.
 • posiadać status osoby prawnej, która jest właścicielem lub dzierżawcą gruntów i przez co najmniej rok prowadziła działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych.

Jeśli chodzi o część pierwszą programu, zarówno fotowoltaika, jak i turbiny wiatrowe mogą liczyć na kwoty uzależnione od mocy urządzeń: 

 • moc od 10 do 30 kW (włącznie) – do 20 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł
 • moc od 30 do 50 kW (włącznie) – do 13 proc. kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys. zł
 • instalacje hybrydowe: fotowoltaika + pompa ciepła lub turbina wiatrowa + pompa ciepła jest premiowana kwotą 10 tys. zł 

Możliwe jest otrzymanie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynieść więcej niż 50% źródła energii. Dla otrzymania dotacji konieczne jest również zintegrowanie magazynu ze źródłem energii.

Agroenergia 2021 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

K7PV DOTACJE

Program
Moje ciepło

W odróżnieniu do poprzednich programów, rządowy program wsparcia- Moje ciepło, jest przeznaczony dla nowopowstających budynków mieszkalnych w których planowane jest zamontowanie wydajnych i ekologicznych źródeł ciepła (pompy powietrzne, wodne oraz gruntowe)

Rodzaj pompy ciepła Typ Dofinansowanie w formie dotacji
procentowy udział w kosztach kwalifikowanych procentowy udział w kosztach kwalifikowanych dla osób fizycznych posiadające kartę dużej rodziny* nie więcej niż [zł]
Gruntowe x do 30% do 45% 21 000
Powietrzne typu powietrze – powietrze w systemie centralnym do 30% do 45% 7000
typu powietrze – woda do 30% do 45% 7000
K7PV DOTACJE

Program
Ulga termomodernizacyjna

Ulga podatkowa, która jest w Polsce kontynuowana od 1.01.2019 roku. Zakłada ona modernizację istniejących budynków mieszkalnych. Maksymalna kwota od której możemy wnioskować o zwrot to 53 tys. zł na podatnika. Dobra wiadomość jest jednak taka, że możliwość odliczeń przysługuje każdemu podatnikowi z osobna. Jeśli np. małżonkowie są współwłaścicielami danej nieruchomości, każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi na łączną kwotę 106 tys. zł. 

 • zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej (wraz z magazynem, jeśli klient zdecydował się na takie rozwiązanie)
 • zakup i montaż materiałów budowlanych do ocieplania przegród budowlanych, balkonów, fundamentów lub materiałów służących ochronie przed zawilgoceniem,
 • zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • zakup węzła cieplnego z programatorem,
 • zakup zbiornika na gaz lub olej,
 • zakup i wymiana źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, kocioł na paliwo spełniający normy KE 2015/1189, pompę ciepła – wraz z niezbędnym osprzętem,
 • demontaż starego źródła ciepła,
 • wykonanie przyłącza do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej,
 • zakup i montaż lub wymiana instalacji grzewczej, instalacji przygotowywania c.w.u.,
 • zakup materiałów do ogrzewania elektrycznego,
 • zakup i montaż kolektora cieplnego,
 • wykonanie audytu energetycznego lub analizy termograficznej budynku przed termomodernizacją – nie ma jednak obowiązku jego wykonania,
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła wraz z analizą spalin,
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji

Upust podatkowy skierowany jest do podatników opodatkowanych podatkiem liniowym (19%), według skali podatkowej (17% lub 32%), bądź ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych, którzy:

 • są właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego – podatnik musi zatem posiadać tytuł prawny do nieruchomości.
 • ponieśli wydatki na termomodernizację budynku jednorodzinnego – bez względu na to, czy korzystali ze środków własnych czy zaciągnęli na ten cel kredyt.

Jeśli klient skorzystał z rządowego programu (mój prąd, czyste powietrze) kwotę, którą zainwestował należy pomniejszyć o wysokość otrzymanej dotacji, a następnie wnioskować o ulgę.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące ulgi znajdziemy tu:

 Ulga termomodernizacyjna (podatki.gov.pl)

e4 p-=

Finansowanie inwestycji OZE:

Gospodarstwa domowe

Zdajemy sobie sprawę, iż nie każdy może dysponować potrzebną do inwestycji kwotą. Gotówka w tych czasach potrzebna jest nam na wiele rzeczy “ważniejszych”.  Należy sobie zadać jednak pytanie, czy obecna sytuacja energetyczna (rosnące ceny prądu, gazu czy węgla) nie stawia inwestycji w fotowoltaikę i pompę ciepła w status “ważne”? 

Na szczęście sytuacja z finansowaniem w branży OZE prezentuje się bardziej niż korzystnie! Mamy możliwość przede wszystkim nie zachwiania swojego budżetu domowego stałym miesięcznym abonamentem i zastąpienie nim rosnących rachunków za prąd i ogrzewanie. Współpracujemy z instytucjami, które oferują nam preferencyjne warunki amortyzacyjne dofinansowywane ze środków unijnych. Mają wiele zalet w obecnych czasach szalejących stóp procentowych oraz inflacji.

Klienci biznesowi oraz gospodarstwa rolne

Jeśli chodzi o przedsiębiorców i rolników, również wychodzimy naprzeciw sytuacji na rynku. Oferujemy pomoc w doborze oraz procedurze leasingowej. Sprawdzamy opcje i możliwości w uzyskiwaniu regionalnych dofinansowań. Każdy klient może elastycznie do swoich potrzeb dobrać finansowe rozwiązanie i cieszyć się komfortem oraz zyskami z poczynionych inwestycji.