';

Baza wiedzy

K7PV INFO

Baza wiedzy
NET BILLING

Wprowadzona w tym roku reforma rozliczania energii wprowadzonej do sieci z mikro-instalacji fotowoltaicznych określana jako Net-billing, wprowadzana będzie w trzech etapach.

 

Etap pierwszy (Przejściowy system opustów) od 1.04.2022 – 30.06.2022 

W tym okresie, nowi prosumenci, którzy zainstalowali swoje instalacje fotowoltaiczne po 1.04.2022, na koniec tego sprzedadzą nadwyżkę wyprodukowanej w tym okresie energii po średniej cenie miesięcznej z czerwca.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak opłacalna była w II kwartale roku, instalacja o mocy 4,5 kW podłączona do sieci 2.04.2022.

Miejsce położenia instalacji – dach odwrócony na południe

 

Województwo – Małopolska

  1. Energia wyprodukowana od 2.04.2022 – 30.06.2022 = 1 735,74 kWh
  2. Zużycie w auto konsumpcji = 478 kWh
  3. Energia wprowadzona do sieci jako depozyt prosumencki = 1 257,74 kWh

Znamy już średnią cenę miesięczną z czerwca, opublikowaną przez PSE, jest to  0,66 zł / kWh

Depozyt prosumencki tego klienta wzrośnie o 830,1 zł (1257,74 x 0,66 zł)

Ze środków uzbieranych w depozycie prosumenckim, klient będzie mógł kupić (po zniesieniu obniżki VAT) 1 064,23 kWh (830,1 : 0,78 zł)

Tym samym prosument odebrałby 84% z energii, która oddal do sieci, a więc o 4% więcej niż w starym systemie!

1 064,23 kWh (energia kupiona z depozytu) : 1 257,74 kWh (energia oddana do sieci) = 0,846